Angielski Biznesu / Business English

Kursy i szkolenia języka angielskiego dla Kadry Zarządzającej w Rzeszowie. Tłumaczenia pisemne i ustne w Rzeszowie.

Sukces Twojej Firmy

business-englishJęzyk angielski to język najczęściej używany w firmach międzynarodowych, zarówno przez kadrę zarządzającą, jak i samych pracowników. Znajomość języka angielskiego, a w szczególności języka biznesu ułatwia współpracę wewnątrz firmy, jak i pomaga wpłynąć na dynamiczny rozwój firmy na arenie międzynarodowej. W wielu firmach język angielski jest tym językiem, którym posługują się wszyscy pracownicy bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania.
Obecnie znajomość języka angielskiego jest jednym z kluczowych czynników, które mają wpływ na osiągnięcie sukcesu przez pracownika czy firmę oraz na jej międzynarodowy rozwój. Jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo czy znajomość tego języka od strony biznesowej wpłynie na Waszą pozycję na rynku pracy; odpowiedź jest tylko jedna TAK i na pewno będą Państwo gotowi zdobywać angielskojęzyczny świat.

Nauka języka angielskiego

bissnesengliOrganizujemy profesjonalne kursy i szkolenia językowe dla kadry zarządzającej, jak i pracowników z uwzględnieniem najnowocześniejszych, jak i tradycyjnych metod nauczania: General English, Callan Method, Business English. Zajęcia są prowadzone indywidualnie 1:1 lub w małych grupach 1:5, tak aby jak najefektywniej wykorzystali Państwo czas poświęcony na naukę języka angielskiego. W zależności od Państwa potrzeb i wymagań, zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem wszystkich lub indywidualnych sprawności językowych.

Język biznesowy

bissnes englishUdział w kursie Business English ma na celu przygotowanie Państwa do prowadzenia swobodnej konwersacji w języku angielskim, negocjacji,reprezentowania firmy na zewnątrz, odczytywania działań matematycznych, analizowania statystyk, pisania raportów, faktur, emaili i innych biznesowych pism. Podczas zajęć będą Państwo brać wielokrotnie udział w ćwiczeniach symulujących telekonferencje, rozmowy telefoniczne w języku angielskim, tak aby tematyka i charakter przeprowadzanych rozmów zmniejszyły tzw. “barierę komunikacyjną”.
W ramach zajęć lektorzy będą udzielali profesjonalnych i sprawdzonych porad, pomocnych przy nauce języka angielskiego w świecie biznesu.
Kurs zostanie zakończony egzaminem, na podstawie którego zostanie wydane dokument (Certificate of Attendance) potwierdzający uczestnictwo w kursie Business English.

Kursy językowe

business-english1Z myślą o kadrze zarządzającej organizujemy kursy i szkolenia językowe uwzględniające konkretną branżę, w której Państwo pracują. W naszej ofercie mamy zarówno kursy standardowe, jak i specjalistyczne z uwzględnieniem słownictwa wykorzystywanego w danej dziedzinie.
Lista poszczególnych kursów znajduje się w zakładce OFERTA.